pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Najnowsze

  • 27 stycznia 2021
  • 31 stycznia 2021
  • wyświetleń: 10772

Mieszkańcy zbierają podpisy pod petycją w obronie drzew

- Wyrażamy sprzeciw wobec dalszej wycinki drzew rozpoczętej na potrzeby budowy ścieżki rowerowej F1 - F2 - F3 na odcinku rozciągającym się od ronda Miast Partnerskich w Pszczynie wzdłuż DW 939 do ul. Fitelberga w Łące oraz dalej do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej - czytamy na wstępie petycji kierowanej do burmistrza Pszczyny. Obecnie trwa zbiórka podpisów mieszkańców.

Wycinka drzew przy ul. Turystycznej w Łące pod budowę ścieżki rowerowej - 28.01.2021 · fot. BM / pless.pl


O trwającej wycince drzew informowaliśmy na naszym portalu w ubiegłym tygodniu w artykule: Wycinka drzew przy drodze w Łące. To przygotowania do budowy ścieżki. W jego treści zamieściliśmy wypowiedź rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego, z której wynika, że do końca 2021 roku posadzonych zostanie co najmniej 1000 szt. drzew, m.in. na terenie Wisły Małej oraz Łąki. Nasadzenia zastępcze zostaną wykonane, mimo że realizacja programu nie wymagała takich działań.

Zarówno pod tym newsem, jak i pod postem na Facebooku, pojawiło się sporo komentarzy mieszkańców zainteresowanych tematem. Niedługo potem w sieci pojawiła się petycja pt. "Uratujmy drzewa w powiecie pszczyńskim". Na ten moment podpisało się pod nią blisko 800 osób (stan na 27 stycznia, godz. 15.00).

Autorzy petycji szczególnie zwracają uwagę na następujące kwestie:

1. Przeznaczone do wycinki drzewa położone są przy samej granicy obszaru chronionego Natura 2000 "Dolina Górnej Wisły". Wiele z nich może stanowić miejsce gniazdowania rzadkich i chronionych gatunków ptaków, które występują w obszarze Natura 2000.

2. Odcinek drogi, przy którym planowana jest wycinka, sam w sobie stanowi miejsce o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Wykarczowanie ponad dwustu drzew na długie dekady w nieodwracalny sposób pozbawi osoby zamieszkujące Łąkę i Wisłę Wielką dostępu do miejsca cennego tak dla ludzi, jak całego ekosystemu. Warto podkreślić szczególnie ważną rolę wspomnianych już topól osik w kontekście całego krajobrazu: do wycinki zostało przeznaczonych ich aż 29, z czego najmniejsza posiada średnicę pnia "zaledwie" 90 cm, a największa - aż 350 cm! Charakterystyczny szpaler topól ciągnący się wzdłuż drogi wojewódzkiej 939 od długich lat wpisany jest na stałe w walory krajobrazowe tych okolic, a dla wielu mieszkańców posiada bezcenną wartość sentymentalną, której żadne nowe nasadzenia nie będą w stanie przywrócić.

3. Ścieżka rowerowa - jako inwestycja z samego swojego założenia zorientowana na rekreację - nie może być planowana w sprzeczności z podstawowym paradygmatem rekreacji, czyli odpoczynkiem w czystym, zbilansowanym przyrodniczo, przyjaznym otoczeniu. Walory estetyczne miejsca, które mogłyby zostać twórczo wykorzystane przez inwestora w realizacji projektu, w kształcie forsowanej inwestycji zostaną bezpowrotnie unicestwione. Wycięcie tak zatrważająco dużej ilości drzew obróci miejsce potencjalnie atrakcyjne dla turystów w betonową pustynię. Takie planowanie inwestycji publicznych godzi w dobre imię mieszkańców naszego powiatu.

4. Mimo zapewnień miasta o planowanych nasadzeniach około 1000 sztuk nowych drzew w zamian za wycięte stare okazy, należy bezwzględnie pamiętać o czasie, który jest potrzebny, aby sadzonki osiągnęły rozmiary usuwanych teraz drzew; dla przykładu młode dęby zasadzone na miejsce wyciętych osiągną 230 cm w obwodzie za około 92 lata, a 390 cm za ponad półtora wieku. Upłyną dekady zanim następne pokolenia będą cieszyć się cieniem rosnących tam drzew. Zwracamy również uwagę, że nowe nasadzenia nie muszą zawsze wiązać się z wycinką starego drzewostanu. W dobie ogromnych problemów z jakością powietrza, kiedy smog doprowadza do śmierci tysiące osób, decyzja o usunięciu tylu wiekowych drzew wydaje się wręcz zamachem na zdrowie mieszkańców naszych okolic.


Wycinka drzew przy ul. Turystycznej w Łące pod budowę ścieżki rowerowej - 18.01.2020
Wycinka drzew przy ul. Turystycznej w Łące pod budowę ścieżki rowerowej - 18.01.2021 · fot. pless.pl


Zdaniem autorów pisma "Projekt rozbudowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu (niewątpliwie potrzebny, lecz w odmienionej formie) wraz ze wsparciem funduszy unijnych realizowany jest w sposób nieprzemyślany i szkodliwy. Lekką ręką podpisywane decyzje o kolejnych usunięciach drzew na terenie powiatu napawają nas troską i zdumieniem. Raz jeszcze podkreślamy - tego rodzaju wycinki powinno się planować wtedy i tylko wtedy, gdy nie istnieje żadna alternatywa dla kształtu danej inwestycji".

- Decyzja lokalnych władz zmusza nas do oporu obywatelskiego. Usilnie nalegamy, aby podobne decyzje w przyszłości podejmowane były z większą troską o nasze środowisko, a także by poprzedzał je społeczny dialog w ramach lokalnej wspólnoty. Chodzi nie tylko o to, by chronić przyrodę, ale także by nie tworzyć niepotrzebnego dystansu pomiędzy obywatelem a władzą. Inwestycje publiczne muszą nabierać kształtu w atmosferze wzajemnego szacunku, a lokalni działacze powinni zawsze uważnie wsłuchiwać się w głos obywateli, aby działać w imię rzeczywistego dobra wspólnego - piszą autorzy petycji i dodają: - Biorąc powyżej wymienione informacje pod uwagę, domagamy się natychmiastowego wstrzymania podjętych prac.

W związku z rosnącą popularnością tematu w sieci, ponownie poprosiliśmy o komentarz rzecznika Urzędu Miejskiego. - Wycinka jakichkolwiek drzew to zawsze bardzo trudna decyzja. Wobec takich dylematów staje wielu inwestorów. Tak było zapewne w przypadku budowy Centrum Przesiadkowego realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie, co skutkowało również wycięciem około 200 drzew czy w przypadku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i przebudowy drogi wojewódzkiej 933, gdzie podjęto decyzję o usunięciu około 1000 drzew. Również w temacie budowy dwóch kolejnych odcinków ścieżek rowerowych inwestycja, przed podjęciem której stanął Urząd Miejski w Pszczynie, nie należała do łatwych - mówi Oskar Piecuch.

Rzecznik przypomina, że budowa ścieżek rowerowych prowadzona jest w ramach projektu, realizowanego przez gminę wspólnie z powiatem, pod nazwą "Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą". Celem całej inwestycji jest utworzenie infrastruktury pod komunikację niskoemisyjną, a do takiej należą między innymi ścieżki rowerowe.

Wycinka drzew przy ul. Turystycznej w Łące pod budowę ścieżki rowerowej - 18.01.2020
Wycinka drzew przy ul. Turystycznej w Łące pod budowę ścieżki rowerowej - 18.01.2021 · fot. pless.pl


- W przypadku dwóch odcinków, tj. z Pszczyny do Łąki oraz z Łąki do Wisły Wielkiej ścieżka rowerowa przebiega wzdłuż drogi wojewódzkiej i na etapie powstawania dokumentacji projekt wymagał konsultacji z administratorem drogi - Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Jednym z wymogów stawianych przez ZDW w Katowicach było - co należy podkreślić - poprowadzenie ścieżki rowerowej wzdłuż krawędzi jezdni. Na inwestorze spoczął też obowiązek odtworzenia systemu odwodnienia, budowy kanalizacji deszczowej, obowiązek przebudowy sieci, nasypów, chodników, skarp, wygrodzenia, systemu oświetlenia - wymienia rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego. - Przy dostosowaniu się do tych wszystkich wytycznych i wymogów projekt tych dwóch odcinków ścieżek rowerowych wykonany został tak, by ograniczyć wycinkę drzew, ale jej całkowite uniknięcie było chociażby z powyżej podanych powodów niemożliwe. Oczywiście - jak każdy inwestor - zdajemy sobie sprawę, że wycinka drzew nigdy nie spotyka się z pełną akceptacją, jednakże w trakcie prowadzenia postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach i po ogłoszeniu decyzji nie wpłynęły żadne uwagi i skargi mieszkańców - wyjaśnia.

Rzecznik Urzędu Miejskiego zwraca uwagę, że sama realizacja projektu jest odpowiedzią na wieloletnie oczekiwania mieszkańców miasta i sołectw, między innymi Łąki, którzy od dawna sygnalizowali potrzebę przeprowadzenia takiej inwestycji w celu poprawy bezpieczeństwa kierowców, pieszych i rowerzystów. - Zadaniem gminy jest przygotowanie takiej infrastruktury, która zapewni mieszkańcom spokojną, pewną i bezpieczną drogę, dorosłym z pracy do domu, dzieciom z domu do przedszkola, młodzieży do szkoły czy w ogóle podczas rodzinnych wypraw rowerowych, które w gminie Pszczyna są bardzo popularne. Na drodze wojewódzkiej 939, gdzie budowane są ścieżki rowerowe, w przeszłości dochodziło do wielu wypadków, niestety również do śmiertelnych, w tym z udziałem rowerzysty. Budowa ścieżek rowerowych ma zminimalizować takie ryzyko - tłumaczy Oskar Piecuch.

Jak podkreśla rzecznik Urzędu, mówiąc o wycince nie można zapominać o zaplanowanych nasadzeniach zastępczych i to w skali: "4 drzewa za 1 wycięte". - W najbliższym czasie posadzimy 1000 drzew, właśnie między innymi na terenie Łąki i Wisły Małej. Nowe drzewa pojawią się także w Piasku oraz w Pszczynie. Zakładamy, że w kolejnych latach nowe nasadzenia będą miały podobny kaliber - kończy wypowiedź przedstawiciel pszczyńskiego magistratu.

BM / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.