pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 19 lutego 2021
  • wyświetleń: 3986

Pszczyna Miasto Zielone odpowiada na pismo burmistrza ws. wycinki

W ostatnich dniach na naszym portalu opublikowaliśmy odpowiedź burmistrza Dariusza Skrobola na petycję mieszkańców ws. wycinki drzew wzdłuż DW 939. Do pisma odniosło się teraz Stowarzyszenie Pszczyna Miasto Zielone.

Wycinka drzew wzdłuż ulicy Cieszyńskiej - 17.02.2021
Wycinka drzew wzdłuż ulicy Cieszyńskiej - 17.02.2021 · fot. BM / pless.pl


Oświadczenie Stowarzyszenia Pszczyna Miasto Zielone w sprawie odpowiedzi Burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola na petycję dotyczącą wycinki drzew na odcinku Pszczyna - Wisła-Wielka

Opublikowanie odpowiedzi Burmistrza Dariusza Skrobola na petycję mieszkańców oraz naszego Stowarzyszenia w sprawie wycinki drzew realizowanej w ramach projektu "Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" bardzo nas poruszyła. Publikacji towarzyszył komentarz Burmistrza Dariusza Skrobola na portalu pless.pl, wobec którego chcielibyśmy na wstępie przedstawić istotne fakty wraz z datami, które odnoszą się do poruszonej przez Burmistrza kwestii nieodbytego spotkania.

  • 01.02.2021 r złożyliśmy w UM petycję.
  • 08.02.2021 r. złożyliśmy w UM wniosek o udostępnienie informacji publicznej - projektu budowlanego ścieżek rowerowych na odcinku F1 - F2 - F3.
  • 15.02.2021 r. Burmistrz Dariusz Skrobol w rozmowie telefonicznej zaproponował spotkanie z przedstawicielami naszego zarządu, połączone z wręczeniem odpowiedzi na petycję.
  • 16.02.2021 r. ponieważ zależało nam, aby spotkanie było merytoryczne i konstruktywne, odpowiedzieliśmy na propozycję Burmistrza oficjalnym mailem, w którym wskazaliśmy, że prosimy o publikację odpowiedzi w BIP oraz udostępnienie projektu budowlanego ścieżek rowerowych, bez którego nie jesteśmy w stanie prowadzić konstruktywnego dialogu z władzami miasta. Zapewniliśmy, że po zapoznaniu się z ww. dokumentami jesteśmy otwarci na ustalenie dogodnego terminu spotkania (treść maila załączamy do oświadczenia).
  • 17.02.2021 r. Burmistrz Dariusz Skrobol opublikował odpowiedź w BIP wraz z komentarzem w pless.pl.
  • 18.02.2021 r. otrzymaliśmy mailem z UM dokumenty, o które wnosiliśmy we wniosku i mailu do Burmistrza.


Przedstawioną chronologię wydarzeń w kontekście słów Burmistrza Dariusza Skrobola o spotkaniu, do którego nie doszło, pozostawiamy do oceny opinii publicznej.

Mail Stowarzyszenia Pszczyna Miasto Zielone do burmistrza Pszczyny
Mail Stowarzyszenia Pszczyna Miasto Zielone do burmistrza Pszczyny · fot. www.facebook.com/pszczynamiastozielone


Odpowiadając na słowa Burmistrza Dariusza Skrobola "(...) w tej chwili realizowany projekt krytykują osoby, które od dawna brały udział w spotkaniach dotyczących przygotowania koncepcji lub miały pełen dostęp do dokumentacji na każdym jej etapie i wówczas nie zgłaszały swoich uwag dotyczących wycinki drzew, a robią to dopiero teraz." Informujemy z pełną odpowiedzialnością, że słowa te nie dotyczą żadnego z przedstawicieli Stowarzyszenia Pszczyna Miasto Zielone. Nikt z nas nigdy nie uczestniczył w spotkaniach koncepcyjnych ani nie posiadał dostępu do pełnej dokumentacji. Kogo więc ma na myśli Burmistrz Dariusz Skrobol, odpowiadając na petycję naszego Stowarzyszenia?

Oświadczamy również, że wymienieni przez Burmistrza panowie Michał Ziebura, Arkadiusz Gardiasz i Marek Szklorz nie są członkami Stowarzyszenia Pszczyna Miasto Zielone i nie brali udziału w przygotowaniu petycji. Nie rozumiemy więc, dlaczego Burmistrz Dariusz Skrobol, odpowiadając na petycję Stowarzyszenia Pszczyna Miasto Zielone przywołuje nazwiska w żaden sposób z nami niezwiązane, argumentując, że otrzymali oni elektroniczne wersje projektów wstępnych. Autorzy petycji nigdy projektów wstępnych nie otrzymali. W związku z tym nie wiemy nawet, czy projekty wstępne pokrywają się w jakimkolwiek stopniu z obecnie realizowanym projektem.

Na słowa Burmistrza Dariusza Skrobola, iż "Państwa petycja zawiera niesprawdzone i nieprawdziwe informacje, które mogły wprowadzać w błąd opinię publiczną i osoby ją podpisujące" stanowczo oświadczamy, że mieliśmy dostęp tylko do dokumentów opublikowanych na BIP odnośnie ww. projektu (pełna nazwa "Projekt i budowa nowych ciągów rowerowych w celu poprawy komunikacji niskoemisyjnej oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Wyznaczenie parkingu Bike&Ride, Park&Ride w ramach inwestycji "Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"). W tej dokumentacji (w tym dokument "Spis drzew") nie figuruje topola czarna, o której wspomina pan Burmistrz. Skąd więc ta informacja? Czy istnieje inny dokument dotyczący inwentaryzacji drzewostanu odcinka F1- F2- F3, którym posługuje się p. Burmistrz, a nie został udostępniony w BIP? Zatem Burmistrz Dariusz Skrobol zarzuca nam "nieujęcie" w petycji informacji o złym stanie fitosanitarnym drzewa - wiedząc, że mieliśmy dostęp do dokumentów odnośnie tylko 117 drzew, co podkreślamy na wstępie naszej petycji. Co więcej wszystkie drzewa odcinka F1- F2 - F3 ujęte w tym dokumencie są w stanie fitosanitarnym dobrym. Przypominamy również, że petycja, podpisana do tej pory przez ponad 2400 osób dotyczy wycinki ponad 250 drzew. Powoływanie się w tym kontekście na nieprawdziwość petycji poprzez pryzmat wymiarów jednego drzewa również pozostawiamy do oceny opinii publicznej.

Ponadto chcemy zauważyć, że odpowiedź p. Burmistrza nie daje faktycznej odpowiedzi na żadne z zasadniczych pytań zawartych w naszej petycji. Nie były to pytania retoryczne, ponawiamy je więc, dodając do nich nowe, które wynikają z lektury stanowiska p. Burmistrza.

Panie Burmistrzu:
1. Chcemy dowiedzieć się, czy istniały inne warianty poprowadzenia ścieżki rowerowej tak, by chronić istniejący drzewostan?
2. Czy zostały one przedstawione do konsultacji społecznych?
3. W jakich miejscach projekt nowych ścieżek przewiduje nasadzenia zastępcze?
4. Kiedy i gdzie odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami Pszczyny, gdzie w jasny, zrozumiały, czytelny w przekazie dla wszystkich osób przedstawiony został projekt inwestycji wraz z planowaną wycinką drzew?
5. Czy projekty wstępne, które zostały przedstawione radnym, pokrywają się z ostateczną, realizowaną wersją projektu?

Stowarzyszenie Pszczyna Miasto Zielone

Dokument inwentaryzacyjny drzewostanu

BM / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.