pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 7 października 2021
  • wyświetleń: 612

TOP 5 szkoleń dla nauczycieli z ECRK LEX

Materiał partnera:

ECRK LEX organizuje jedne z najlepszych w kraju szkoleń dla nauczycieli. Przedstawiamy 5 najchętniej wybieranych przez kadrę pedagogiczną tematów na początku roku szkolnego 2021/2022.

Adobestock


ECRK LEX szkoli nauczycieliECRK LEX to ośrodek dydaktyczny założony w Białymstoku przez uznanego pedagoga z wieloletnim doświadczeniem - Elżbietę Linowską. Placówka powstała w odpowiedzi na duże zapotrzebowanie na specjalistyczne szkolenia z zakresu prawa oświatowego, pracy oraz administracji.

Na początku głównym filarem działalności ECRK LEX było wdrażanie RODO w placówkach oświatowych. Następnie ECRK LEX rozwinął zakres swoich usług o specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli, dyrektorów i pracowników administracyjnych oświaty.

Szkolenia odbywają się w formie stacjonarnej oraz online. Zaletą szkoleń prowadzonych w trybie zdalnym jest możliwość korzystania z nich w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Nauczyciele mogą wybrać interesujące ich tematy i szkolić się wtedy, gdy tego potrzebują.

Jakie szkolenia z ECRK LEX wybraćWarto podkreślić, że szkolenia ECRK LEX dotykają aktualnych tematów i odpowiadają na rzeczywiste potrzeby nauczycieli. Tematyka kursów związana jest z prawem oświatowym, nowo wprowadzanymi regulacjami oraz z aspektem wychowawczym, społecznym i zawodowym.

Na początku roku szkolnego 2021/2022 najchętniej wybierane tematy szkoleń to te, które związane są z organizacją pracy oraz poruszające kwestie popandemiczne.

TOP 5 szkoleń w roku szkolnym 2021/2022:1. Zmiany prawa oświatowego od 1 września 2021 r. i ich konsekwencje w organizacji pracy szkoły i nauczyciela
W prosty sposób prowadzący szkolenie omawia wszystkie zmiany prawa oświatowego, które weszły w życie 1 września 2021 r. Edukator interpretuje zmiany oraz wskazuje konsekwencje w organizacji pracy szkoły i samego nauczyciela.

2. Oceniać czy wystawiać oceny? Czyli jak skutecznie zmodyfikować system oceniania
Szkolenie, podczas którego prezentowane są ciekawe rozwiązania dotyczące oceniania postępów uczniów. Dodatkowo na szkoleniu pokazywane są zależności pomiędzy samooceną i oceną koleżeńską a motywacją uczniów. Omawiane są także warunki niezbędne do tego, aby w przyjazny i bezpieczny dla uczniów i nauczyciela sposób wprowadzić nowe elementy do systemu oceniania.

3. Obowiązki i zadania nauczycieli na początku roku szkolnego, w tym niwelujące straty edukacyjne i bariery psychospołeczne uczniów po okresie pandemii
Jakie wyzwania stoją przed szkołą i nauczycielami w roku szkolnym 2021/2022?

Jak zaplanować proces dydaktyczny, by efektywnie nauczać i przeciwdziałać wykluczeniu edukacyjnemu uczniów i wyrównywać ich szanse edukacyjne? Na te i inne pytania odpowiada Elżbieta Limanowska podczas tego szkolenia.

4. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/22
Szkolenie przeznaczone dla kadry kierowniczej. Zaprezentowany jest na nim wzorcowy plan nadzoru, dostosowany do nowych wymogów prawa wraz z zestawem narzędzi do dokumentowania wyników nadzoru oraz przykłady sposobu realizacji zadań dyrektora koniecznych na początku roku szkolnego.

5. Budowanie klasy jako zespołu
Zestaw praktycznych porad i wskazówek dla wychowawców klas, jakie działania powinien podejmować wychowawca w kolejnych fazach rozwoju zespołu klasowego.

Poza szkoleniami na platformie publikowane są akty prawne, wzory dokumentów i wytyczne związane z organizacją pracy poszczególnych placówek oświatowych. W jednym miejscu dyrektorzy i nauczyciele mają zgromadzone niezbędne do pracy dokumenty.